fdsfdsfsd
dsdsadasdasfdsfdsfsd

Ống ghen thép

Danh mục:

Giới thiệu sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Tiêu chuẩn TCCS 01: 2009/TD-BD và tất cả các tiêu chuẩn của dự án yêu cầu

Ống ghen dạng gân song thường được sử dụng trong các công trình cầu với cáp không vỏ bọc hoặc những thiết kế cáp dự ứng lực căng ngoài.

Có hai loại ống ghen: Ống ghen nhựa và ống thép mạ.