neo det

Neo công tác dẹt

Danh mục:

Giới thiệu sản phẩm

Neo dẹt đầu căng kéo dùng trong hệ thống dự ứng lực công ty chúng tôi cung cấp là loại neo BM13/15.
-Mỗi bộ neo gồm đầu neo, đế neo, lò xo và nêm neo .
-Phù hợp với các cấu trúc xây dựng có sử dụng hệ thống dự ứng lực.

Thông số kỹ thuật 

 

Loại Đế neo Đầu neo Ống
A B C D E F G (inner) H (inner)
BM15/13-2 150 160 80 80 48 50 50 19
BM15/13-3 190 200 90 115 48 50 60 19
BM15/13-4 235 240 90 115 48 50 70 19
BM15/13-5 270 270 90 185 48 50 90 19

NHÃN HÀNG – XUẤT XỨ

  • Hãng OVM – Trung Quốc
  • Hãng Đằng Trung – Trung Quốc
  • Hãng Freyssinet – Pháp
  • Hãng Graford – Hàn Quốc