Dây thép dự ứng lực

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • images (2)

  THÉP DỰ ỨNG LỰC BỀ MĂT CHẤM

  Chi tiết
 • mcr_day_thep_dang_tron

  THÉP DỰ ỨNG LỰC BỀ MẶT TRƠN

  Chi tiết
 • day_thep_du_ung_luc

  DÂY THÉP DỰ ỨNG LỰC LOẠI GÂN XOẮN (PC WIRE)

  Chi tiết