4 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đến năm 2020

Thứ hai, 29/05/2017 | 10:46 GMT+7
|

4 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đến năm 2020

Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án trọng điểm quốc gia cần được ưu tiên bố trí vốn, chuẩn bị đầu tư từ nay đến năm 2020, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

4 dự án giao thông trọng điểm quốc gia đến năm 2020